دوره جامع آموزش زیبایی و مراقبت از پوست ویژه پزشکان مرکز آموزش های کوتاه مدت واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره جامع آموزش زیبایی و مراقبت از پوست ویژه پزشکان مرکز آموزش های کوتاه مدت واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

بیش از ۶ دوره آموزشی در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود

بیش از ۶ دوره آموزشی در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود

دوره های آموزشی Skin Care ویژه پزشکان عمومی

دوره های آموزشی Skin Care ویژه پزشکان عمومی

کارگاه آموزشی مراقبت های پوست در شیراز انجمن پزشکان عمومی ایران

کارگاه آموزشی مراقبت های پوست در شیراز انجمن پزشکان عمومی ایران

کارگاه های آموزشی مراقبت پوست و مو آریا در تهران

کارگاه های آموزشی مراقبت پوست و مو آریا در تهران

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار کننده دوره های تخصصی مهارت افزایی پزشکی

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار کننده دوره های تخصصی مهارت افزایی پزشکی

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار کننده دوره های تخصصی مهارت افزایی پزشکی

دوره جامع آموزش پوست و مو از 8 الی 11 بهمن آموزش مراقبت پوست مو و زیبایی

دوره جامع آموزش پوست و مو از 8 الی 11 بهمن آموزش مراقبت پوست مو و زیبایی

دوره مراقبت پوست دوره پوست و مو دوره پوست و زیبایی آموزشگاه گوهرپژوه

دوره مراقبت پوست دوره پوست و مو دوره پوست و زیبایی آموزشگاه گوهرپژوه

موسسه آموزشی پیشگامان الوند سبز

موسسه آموزشی پیشگامان الوند سبز

کلاسهای تخصصی دستیار پزشک پوست ومو آگهی 24

کلاسهای تخصصی دستیار پزشک پوست ومو آگهی 24

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دوره جامع آموزش دستیار زیبایی و مراقبت پوست و مو پیشرفته مرکز آموزش های کوتاه مدت واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره جامع آموزش دستیار زیبایی و مراقبت پوست و مو پیشرفته مرکز آموزش های کوتاه مدت واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره دستیار کنار متخصص پوست و مو جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره دستیار کنار متخصص پوست و مو جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره جامع آموزش تکنولوژی زیبایی پوست جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره جامع آموزش تکنولوژی زیبایی پوست جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

پمفلت های آموزشی

پمفلت های آموزشی

دوره های آموزشی بیمارستان محب کوثر

دوره های آموزشی بیمارستان محب کوثر

اطلاعیه مهم سازمان نظام پزشکی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی برگزار کننده همایش ها سمینارها دوره های آموزشی کنفرانس ها

اطلاعیه مهم سازمان نظام پزشکی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی برگزار کننده همایش ها سمینارها دوره های آموزشی کنفرانس ها

آموزشگاه تالگو فرسان آموزشگاه مراقبتهای پوست

آموزشگاه تالگو فرسان آموزشگاه مراقبتهای پوست

انجمن علمی طب سنتی ایران

انجمن علمی طب سنتی ایران

مرکز آموزشی و درمانی طالقانی برنامه درمانگاه

مرکز آموزشی و درمانی طالقانی برنامه درمانگاه

Source : pinterest.com